“een mooi moment voor hen samen”

Ik herinner me het contact met een patiënt zelf. Hij was meteen in voor een muziek moment, en reageerde enthousiast.  Hij ging vast nadenken over een nummer. Toen het zover was, was ook zijn vrouw aanwezig.

Zij was zichtbaar geraakt door de keuze van haar man. Het was een mooi moment voor hen samen in een andere sfeer tijdens een lange ic opname. Het bracht een glimlach op beide gezichten. 

Tijdens de muziek interactie doe ik een stapje terug op de kamer zodat het een moment is voor patiënt en evt familie. Soms maak ik een foto. Het is waardevol om hier met familie over na te praten.

Clementine Maatman
IC vpk / familiebegeleiding
Isala ziekenhuis Zwolle