Een omhelzing uit het niets – Kurt Efting

Een omhelzing uit het niets

Onder patiënten die op een IC liggen is verwarring een bekend verschijnsel dat ook tot angst kan leiden. Gelukkig is er vaak iemand in de buurt om troost te bieden. Vandaag zag ik beide.

Op de kamer waar ik mocht spelen lag een jongvolwasse die een aantal naasten op bezoek had waaronder zijn vader. De patiënt had een beademingsbuis in zijn mond en sliep. Ik zette een muziekstuk in. Dit activeerde iets in zijn hersenen want vrijwel direct opende hij zijn ogen. ‘Kijk hij vindt het mooi’ reageerde een van de aanwezigen. Maar de aandacht voor de muziek was van korte duur omdat de patiënt last kreeg van de beademingsbuis, waarna hij toch weer in slaap viel.


Bij de inzet van mijn 2e liedje verraste de patiënt ons met een aandoenlijke opleving. Vanuit de hoek waar ik stond te spelen zag ik zijn armen wijd gespreid uit elkaar de lucht in schieten. Hij zocht oogcontact met zijn vader die zijn zoon direct begreep en zich innig door hem liet omhelzen.


Deze door de patiënt uitgelokte omhelzing bleek geen teken van genegenheid. Maar een verlangen naar troost. We zagen geen jongvolwassene meer, maar het kind in hem dat steun zocht in de vertrouwde armen van zijn vader. Die toevallig naast zijn bed stond toen hij ontwaakte met een opspelende beademingsbuis. Letterlijk de brok in zijn keel.


De onverwachte omhelzing maakte iets los bij vader en zoon en bij de aanwezigen. Een vader die er even mocht zijn voor zijn zoon net als vroeger. Een papa die nodig was om een leegte te vullen die zijn zoon overviel. Een moment dat zich aandiende als een echo uit het verleden.

Een moment dat zijn oorsprong vond in de muziek op de IC. Muziek als geleider van menselijke emoties en menselijk contact. En de woorden van Danny Vera die ik zong, sloten zo mooi aan bij dit intieme tafereel. Vooral die laatste zin.

Here we go
On this Roller coaster life we know
With those crazy highs and real deep lows
I really don’t know why
And I will go to the farthest place on earth we know
I can travel  all the road you see
Cause I know you’re there with me