Intervisie

Op 10 april heeft het muzikantentean in de schitterende ruimte van DeWorkshopruimte in Utrecht intervisie gehad.

Tijdens de intervisie staan we stil bij lastige momenten en delen we kennis en leermomenten met elkaar.

Om ons werk goed te kunnen blijven doen is het belangrijk om hier bij stil te staan.

Met dank aan onze vaste coach Froukje van Inspired Movement en trainingsactrice Evelien Hofhuis!