intervisie

Onze team/intervisiedag sluiten wij steevast af met ‘roddelen’

Na een dag vol zelfreflectie, muzikale werkvormen en klinische lessen praten we elkaar graag bij over organisatie ontwikkelingen.

Voor het evalueren van de samenwerkingen met ziekenhuizen is de input van het muzikantenteam van essentieel belang.

Wat gaat er goed?, waar kunnen we als MuzIC nog helpen?, welk repertoire werkt goed? etc.

Mooie vragen, maar vooral antwoorden van de muzikanten.

En dat noemen wij ‘roddelen’