Voorzichtig weer beginnen

Vorige week zijn Maria en Sytse op bezoek geweest in het JBZ (Den Bosch). Tijdens dit bezoek hebben zij voor een aantal ICpatienten gespeeld en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de weer op te starten interacties.

Dat is goed nieuws! 

Na een gedwongen (Corona) pauze van bijna 2,5 maand pakt stichting MuzIC langzaam de interacties weer op. Er worden afspraken gemaakt die passend zijn voor elk ziekenhuis/IC.

Om hun bezoek feestelijk af te sluiten speelden zij op verzoek van een patient Country Roads voor de verpleegkundigen. Het was immers de dag van de verpleging!