Privacy Reglement

Privacy reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)Dit is de privacyverklaring van de Culturele Stichting Muz-IC, gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75476533 hierna te noemen: `Muz-IC`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons Privacy Reglement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. U kunt dit hieronder downloaden. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan onze secretariaat.<>