weblog Kurt Efting

Er worden mooie dingen over ons geschreven. Zowel in regionale als landelijke media is er vaak aandacht voor ons werk in de verschillende ziekenhuizen.

Kurt Efting, een van onze muzikanten, schrijft over zijn MuzICwerk op zijn weblog. Hij geeft op die manier een inkijkje in het werk wat we doen.